Skip to the content

7 gode råd til valg af dit kommende udviklingshus

Af: Hani Faylee, Partner i TechCompany

Står du i en situation, hvor din virksomhed skal have implementeret en softwareløsning, som skal gøre jeres arbejdsgange nemmere eller give jer forretningsfordele? Der er et hav af leverandører på markedet, så hvordan vælger du den helt rigtige samarbejdspartner? Du har brug for en kompetent leverandør, som kan levere til tiden og i den aftalte kvalitet og samtidig give værdi til din virksomhed.

Så hvad er egentlig det rigtige for dig og din virksomhed?

For at du kan finde frem til den helt rette leverandør blandt de mange forskellige udviklingshuse, er her 7 gode råd til valg af din kommende leverandør.


1- Din leverandørs interne processer er en meget vigtig faktor for at gennemførelsen af dit udviklingsprojekt bliver succesfuldt.

Der er findes mange best practice indenfor softwaremetodikker (processer i forbindelse med udvikling), men nogle passer bedre end andre til dit projekt. Spørg hvorfor deres softwaremetodik passer til jeres projekt. De skal kunne argumentere for deres valg.

Spørg til deres metodikker inden for test. Før den færdige version af en software leveres og kan sættes i drift, skal der testet grundigt for fejl, så I som kunde kan være helt sikre på at få leveret et fejlfrit produkt i sidste ende.

Der findes forskellige former for test:

Unit test: Her tester man de enkelte isolerede dele af programmet virker.
Integrationstest: En måde at teste på, der skal sikre at de forskellige dele af programmet virker i samspil med hinanden. Eventuelt også sammenspillet med eksterne systemer.
End2end testning: Tester afviklingen af hele jeres system fra start til slut. Man skal teste om det samlede system fungerer som planlagt. Front end to back end.
Regressionstest: En måde at køre testning på, som der sikrer at ændringer eller tilføjelser i eksisterende programmer ikke introducerer nye fejl i systemet. Denne type test foretages hver gang der bliver lavet en ændring i systemet.

 

 

 

 

2- Din leverandør bør være ærlig og give konstruktiv ’feed-forward’.

Sørg for, at din potentielle leverandør ikke bare taler dig efter munden. Det er vigtigt, at leverandøren tør forholde sig kritisk til dine krav, og at de er ærlige og åbne omkring, hvad der er muligt, og hvad der er mest hensigtsmæssigt. Leverandøren skal i samarbejde med dig være i stand til at prioritere opgaverne, så du får mest værdi til din virksomhed.

 

 

3- Resultater igennem forandring og forankring. Din leverandør bør inddrage og tage højde for de mennesker, der befinder sig i din virksomhed fra start til fuld implementering i jeres daglige processer.

Ud over at have en stærk teknisk profil og indgående forretningsforståelse, bør din leverandør også vide meget om forandringsprocesser. Når manuelle processer bliver omdannet til digitale processer, sker der uundgåeligt en forandring i din virksomhed. 

Hvis disse forandringer håndteres korrekt, kan de bidrage med en værdiskabelse til din virksomhed i form af en effektivisering af jeres daglige processer og højne arbejdsglæden. Dette bør din leverandør være med til at håndtere.

I forbindelse med udviklingen og implementeringen af nye løsninger, bør din leverandør tage højde for de mennesker, der befinder sig i din virksomhed– både dem, der skal bruge de nye løsninger, men også virksomheden som helhed. På denne måde sikrer I jer, at de bedste resultater bliver skabt.

 

 

 

4- Din leverandør bør være visionær, hvilket vil sige, at de følger den teknologiske udvikling og omsætter den til nye virkningsfulde og konkurrencedygtige løsninger.

Det er vigtigt, at du vælger en leverandør, som altid er opdateret på den nyeste og velafprøvede teknologi, så du sikrer dig den bedste løsning. Derfor bør du spørge ind til, hvordan de holder sig opdateret, så du ikke risikerer, at leverandøren fravælger en løsning, fordi denne ikke besidder de rette kompetencer.

 

 

5- Din leverandør bør være fleksibel i forhold til at reagere hurtigt samt udnytte sin viden til at reagere på ændringer undervejs.

Ligesom i mange andre erhverv/brancher, kan uforudsete hændelser opstå pludseligt.

Her er det vigtigt at få klargjort, hvordan leverandøren vil håndtere en given situation, og derfor anbefaler vi, at I beder om eksempler på tidligere håndtering af sådanne.

Sørg for, at leverandøren i situationen informerer dig om det opståede problem, så du kan føle dig tryg under hele processen, hvis der skulle opstå nogle udfordringer.

Leverandøren skal nemlig turde fortælle, hvordan det egentlig går med projektet, så man løbende har mulighed for at tilpasse sig og forbedre processerne. Det er nemlig vigtigt, at din leverandør altid har fokus på at optimere processerne, trods uforudsete hændelser.

 

 

6- Din leverandør bør kunne præsentere nogle af de løsninger, leverandøren har gennemført til tiden og i den aftalte kvalitet.

Det skal selvfølgelig være muligt at se nogle af de løsninger, leverandøren har gennemført i et lignende forløb. Dette er med henblik på at sikre, at forløbet og resultatet har været tilfredsstillende. Her bør du høre, hvordan tidligere kunder har fået dækket deres behov, og hvor tilfredse de har været med processen. Du har brug for en leverandør, som har tilfredse kunder, så du er sikker på at kvaliteten er i orden og dermed får et tilfredsstillende resultat.

 

 

 

7- Din leverandør bør kunne skabe et konstruktivt samspil - både mellem de involverede parter og dine nuværende systemer

Samspillet mellem dine egne it-folk og din leverandør er vigtig, da løsningen skal passe ind i et større billede af virksomheden. I forbindelse med en ny implementering skal løsningerne kunne integreres med hinanden for at opnå det bedst mulige resultat. Derfor skal du få afklaret fra start, om din leverandør kan indgå i et samarbejde med dine egne it-folk og evt. andre leverandører af software.

 

Opnå store forretningsfordele med vores løsninger og ydelser

TechCompany bygger på værdier som gensidig tillid, respekt og åbenhed. Vi stræber efter at indgå i langvarige relationer. Vi møder enhver forespørgsel med oprigtig interesse og gør os umage for at sætte os grundigt ind i din virksomhed og dens forretningsområder.